Basiswiskunde

Basiswiskunde

Het college Basiswiskunde is een eerste korte kennismaking met de wiskunde. Hierin passeren fundamentele begrippen, veel gebruikte notaties en technieken de revue. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan aan de hand van interessante wiskundige feiten. Veel begrippen zullen later in andere colleges uitgebreider aan de orde komen. Het college probeert zoveel mogelijk aan te zetten tot zelfwerkzaamheid. De enige manier om wiskunde te leren is het zelf te doen. Maar het zelf kunnen beoefenen van wiskunde is juist een van de aantrekkelijkste kanten van het vak. Een pen en papier, een redelijk stel hersens en wat doorzettingsvermogen zijn de enige vereisten. (Een computer is soms ook nuttig.)

Praktische zaken

Het hoorcollege is maandag van 15 tot 17 en donderdag van 11 tot 13, meestal in zaal H0.08. De werkcolleges worden verzorgd door Ronen Brilleslijper, Jeroen Eijkens, Esmée Theewis en Abe ten Voorde. Zie DataNose voor het rooster en de groepsindeling.

Bij het hoorcollege op maandag wordt er huiswerk ingeleverd. Dit telt voor 20% mee bij de bepaling van het eindcijfer. Het huiswerk zal worden nagekeken zowel op stijl als op inhoud. Je krijgt het huiswerk terug met feedback. In het werkcollege op 13 oktober is er een korte toets waarin je gevraagd wordt om 2 huiswerkopgaven nogmaals te maken. Hierbij zal wederom op zowel inhoud als stijl gelet worden. De toets moet voldoende gemaakt worden om deel te mogen nemen aan het tentamen (mocht je hem de eerste keer niet halen, kun je het volgende werkcollege nog een poging doen). Je kunt het vak alleen halen als je minimaal een 5.5 haalt voor het tentamen.

Bij dit college kan het boek "Reading, Writing and Proving" van Ulrich Daepp en Pamela Gorkin als naslagwerk gebruikt worden. Dit boek is online beschikbaar op de computers van de UvA.

De hoorcolleges worden opgenomen. De opnames zijn hier in te zien (de opnames van vorig jaar zijn ook beschikbaar).

Je kunt het tentamen, nakijkmodel en je scores in ANS inzien. Beknopte uitwerkingen zijn hier te vinden.

Opgaven en behandelde stof

Hoorcollege Behandelde stof Hoofdstukken boek Opgaven
1

Inleiding, propositielogica (handouts)
Lijst van dingen die we weten

2,3

Serie 1uitwerkingen

2 Verzamelingen, bewijzen (handouts) 4,5,6,7 Serie 2, uitwerkingen
3 Operaties op verzamelingen, machtsverzamelingen, Cartesische producten (handouts) 7,8,9 Serie 3, uitwerkingen
4 Complexe getallen (handouts) Serie 4, uitwerkingen
5 Equivalentierelaties en partities (handouts) 10,11 Serie 5, uitwerkingen
6 Afbeeldingen (handouts) 14,15 Serie 6, uitwerkingen
7 Inverses en beelden (handouts) 16,17 Serie 7, uitwerkingen
8 Volledige inductie (handouts) 18 Serie 8, uitwerkingen
9 Cardinaliteit (handouts) 21,22,23 Serie 9, uitwerkingen
10 Getaltheorie (handouts) 27 Serie 10, uitwerkingen
11 Axioma's en verzamelingen (handouts)   Serie 11, uitwerkingen
12 Samenvatting (handouts)   Serie 12 (oefententamen), gedeeltelijke uitwerkingen
13 Extra: constructie van de reële getallen (handouts Tentamen van vorig jaar (uitwerkingen)

Extra materiaal

Course summary:

Date Details